Școala Româno-Britanică

Școala Româno-Britanică
01-09-2016 - 31-12-2017
Dolj, Craiova

Descriere

Scopul proiectului este acela de a construi un model educațional sub forma unui concept replicabil integral sau parțial în rândul comunității locale craiovene.

Principalele obiective urmărite pentru atingerea scopului sunt:
Obiectivul 1
Înființarea Școlii Româno-Britanice în anul 2016, având un plan de școlarizare inițial ce cuprinde 2 clase pregătitoare, a câte 14 copii.
Obiectivul 2
Reproiectarea modului de planificare, implementare și evaluare a conținuturilor educaționale studiate în etapa primară, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.
Obiectivul 3
Formarea profesională a 100 de cadre didactice din Craiova în vederea asigurării unui proces instructiv-educativ atractiv, participativ, urmărind stilurile de învățare predominante pentru realizarea fixării/aplicării și dezvoltând constant inteligențele intra și inter-personale ale propriilor elevi, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.
Obiectivul 4
Creșterea dragostei de învățătură a 140 de copii din Craiova prin dezvoltarea încrederii în școală, în importanța ei, în contribuția pe care aceasta o aduce viitorului lor prin aplicabilitatea și transpunerea în realitate a conținuturile educaționale reproiectate, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.
Obiectivul 5
Educarea a 240 de părinți cu privire la importanța școlii și a educației în general ca principală achiziție în viață a copiilor, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.
Obiectivul 6
Implicarea a 50 companii în susținerea constantă a proiectului cu resurse umane, informaționale, materiale și financiare, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021, în vederea consolidării sustenabilității lui în comunitatea craioveană.
Obiectivul 7
Implicarea a 10 organizații neguvernamentale în susținerea constantă a proiectului cu resurse umane, informaționale, materiale și financiare, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021, în vederea dezvoltării prin activități extra-curriculare și de voluntariat a conceptelor studiate.
Obiectivul 8
Implicarea a 14 instituții publice în susținerea proiectului cu resurse umane și logistice, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021, în vederea susținerii conceptelor studiate de către copii prin vizite de studiu.
Obiectivul 9
Dezvoltarea unui sentiment de apartenență în rândul a 140 de cupluri de părinți, din Craiova, ce urmează să contribuie în mod direct la înființarea, funcționarea și dezvoltarea școlii, pe parcursul a 5 ani, în intervalul 2016 – 2021.

Stadiul implementarii proiectului - https://www.yumpu.com/s/APYlo6DBnhgXk1M9


Domenii:

  • Educatie
  • Implicare civica

Avem nevoie de:

  • finantare
  • Servicii IT

Rezultate

Actiuni

Evenimente proiect